ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ឡាស៊ែរ Co2

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង